Pravidlá súťaže na Facebook-u

   • PODMIENKY PREBIEHAJÚCICH SÚŤAŽÍ NA FB STRÁNKE AUPARK PIEŠŤANY

    Súťaž o poukážky do CCC

    1. Organizátorom súťaže je Aupark Piešťany SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Piešťany“). Kontaktná osoba súťaže: Martina Hrčková, martina.hrckova@nepirockcastle.com

    2. Súťaž prebieha v termíne od 7.12. do 10.12.2023

    3. Výhrou v súťaži je: 3x poukážka 30% zľava v predajni CCC.

    4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

    - žrebovanie výhercov sa uskutoční 11.12.2023.

    - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Aupark Piešťany a prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú v súťažnom poste zo dňa: 7.12.2023

    - súťažiaci sa môžu do súťaže zapojiť len raz.

    - výhercovia budú vyžrebovaní spomedzi komentárov.

    5. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. Výhru je nutné si prevziať osobne na manažmente OC. Výhru nezasielame poštou.

   • PODMIENKY PREBIEHAJÚCICH SÚŤAŽÍ NA FB STRÁNKE AUPARK PIEŠŤANY

    Súťaž o poukážku na nákup v hodnote 20 eur.

    1. Organizátorom súťaže je Aupark Piešťany SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Piešťany“). Kontaktná osoba súťaže: Martina Hrčková, martina.hrckova@nepirockcastle.com

    2. Súťaž prebieha v termíne od 4.12. do 6.12.2023

    3. Výhrou v súťaži je darčeková poukážka do predajne Flamengo kvety v hodnote 20 eur.

    4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

    - žrebovanie výhercov sa uskutoční 7.12.2023.

    - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Aupark Piešťany a prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú v súťažnom poste zo dňa: 4.12.2023

    - súťažiaci sa môžu do súťaže zapojiť len raz.

    - súťažiaci sleduje facebookovú stránku Flamengo kvety.

    - výhercovia budú vyžrebovaní spomedzi komentárov.

    5. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. Výhru je nutné si prevziať osobne na manažmente OC. Výhru nezasielame poštou.

   • PODMIENKY PREBIEHAJÚCICH SÚŤAŽÍ NA FB STRÁNKE AUPARK PIEŠŤANY

    Súťaž o kabelku Gabor

    1. Organizátorom súťaže je Aupark Piešťany SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Piešťany“). Kontaktná osoba súťaže: Martina Hrčková, martina.hrckova@nepirockcastle.com

    2. Súťaž prebieha v termíne od 30.11. do 3.12.2023

    3. Výhrou v súťaži je: kabelka Gabor v hodnote 60 eur.

    4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

    - žrebovanie výhercov sa uskutoční 4.12.2023.

    - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Aupark Piešťany a prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú v súťažnom poste zo dňa: 30.11.2023

    - súťažiaci sa môžu do súťaže zapojiť len raz.

    - výhercovia budú vyžrebovaní spomedzi komentárov.

    5. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. Výhru je nutné si prevziať osobne na manažmente OC. Výhru nezasielame poštou.